AT5 filmpt onveilige kruising Prinses Irenestraat
  
De Irenebuurt is bang dat de nu al onoverzichtelijke kruising Beethovenstraat-Prinses Irenestraat helemaal chaotisch wordt na opheffing van het fietspad in het Beatrixpark dat aansluit op het tunneltje onder de Beethovenstraat. Op 21 november 2012 kwam AT5 filmen nadat een groot artikel van buurtbewoner A.J.H. Mante was verschenen in Het Parool van 19 november 2012. Zie het item op AT5.
Zie ook:
Opschudding over onveilige kruising Prinses Irenestraat
Ontwerpbesluit wegonttrekking fietspad Beethoven