Ontwerpbesluit wegonttrekking fietspad Beethoven

Op 24 juli 2012 hebben burgemeester en wethouders besloten het Ontwerpbesluit wegonttrekking fietspad Beethoven vrij te geven voor terinzagelegging. Tot en met 20 september kon een zienswijze worden ingediend. Lees meer. Klik hier voor onze zienswijze. Zie ook "Organisaties in Zuidas sturen brief aan wethouder over fietsroute" op de pagina over de Zuidas.