Beroep bewoonster tegen bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde ongegrond
Op 18 april 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tegen het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde ongegrond verklaard. Door de toegestane verhoging van de gebouwen 2Amsterdam zal een hoekwoning in de Prinses Irenebuurt in de winter minder zonlicht ontvangen. De gemeente had in aanmerking mogen nemen dat in een hoogstedelijke omgeving andere eisen mogen worden gesteld aan lichtinval en bezonning dan in een minder bebouwde omgeving. Prinses Irenebuurt dus hoogstedelijke omgeving? Lees de uitspraak.
Meer over dit bestemmingsplan