Bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. De vereniging heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerpplan. Ook buurtbewoners hebben zienswijzen ingediend. Zie ook de zienswijze van de Bomenstichting. Op 27 september 2017 is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen in verband met de zienswijzen. Zie de bekendmakingen in het Gemeenteblad en de Staatscourant. De Bomenstichting heeft op 24 november 2017 beroep ingesteld. Op 3 april 2018 is dit beroep ingetrokken, omdat het grootste deel van de bomen al was gekapt en de voorbereiding van de bouw al zover gevorderd was dat het ondenkbaar is dat verdere papierschuiverij nog iets kan opleveren. De vereniging heeft geen beroep ingesteld. Wel heeft een buurtbewoonster beroep ingesteld wegens zonlichtbeneming door de toegestane verhoging van de gebouwen. Op 18 april 2018 is dit beroep ongegrond verklaard. De gemeente had in aanmerking mogen nemen dat in een hoogstedelijke omgeving andere eisen mogen worden gesteld aan lichtinval en bezonning dan in een minder bebouwde omgeving.