Beroep tegen tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok

De vereniging heeft beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het tracébesluit Zuidasdok en het bestemmingsplan Zuidasdok.
Het tracébesluit Zuidasdok maakt de verbreding van de A10 Zuid mogelijk en twee tunnels onder het kerngebied van de Zuidas. Het bestemmingsplan regelt onder meer een nieuwe openbaarvervoerterminal, de openbare ruimte boven de tunnels en een noord-zuid fietsverbinding tussen Beatrixpark en Antonio Vivaldistraat. Als gevolg van het project zullen circa 14.700 bomen verdwijnen. In de beroepschriften van de vereniging wordt betwist dat de capaciteitsverhoging van de A10 Zuid noodzakelijk is. Ook wordt betwist dat de luchtvervuiling zal afnemen. Een belangrijk punt is de vrees voor grondwaterproblemen en de bewijslast bij het ontstaan van schade. Ook wordt ingegaan op de maatregelen die nodig zijn voor behoud van een goed leefklimaat en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Er zijn 18 beroepschriften ingediend. Zie hierover de website van Zuidas. Tegen de ontwerpbesluiten waren 176 zienswijzen naar voren gebracht. De beroepschriften van de vereniging zijn opgesteld door Wieringa Advocaten. Op 1 december 2016 is nog een aanvullend stuk naar de Raad van State gestuurd. De behandeling van de beroepen vond plaats bij de Raad van State op 15 en 16 december 2016. Op 26 april 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroep van de vereniging werd ongegrond verklaard: ABRvS 26 april 2017, 201603613/1/R6 en 201603945/1/R6.
Beroepschrift tegen tracébesluit
Beroepschrift tegen bestemmingsplan
Meer informatie