Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving eindelijk in werking

Op 28 februari 2012, zes jaar na de vaststelling door de stadsdeelraad, is het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving in werking getreden. De Vrienden van het Beatrixpark hadden ontdekt dat de grenzen van het plan de stadsdeelgrens op een aantal punten overschreden. De Raad van State moest eraan te pas komen, omdat het stadsdeel en de provincie dit weigerden in te zien. Na de vernietiging door de Raad van State op 27 februari 2008 heeft het nog vier jaar geduurd voordat de fouten werden hersteld. Onbehoorlijk lang. Het ging slechts om een drietal kleine grenscorrecties.
Meer informatie