Bodemsanering Parnassusweg

Van maandag 7 april tot eind mei 2014 was het stadsdeel bezig met werkzaamheden aan de Parnassusweg ventweg, aan de even zijde tussen de Locatellikade en de Peter van Anrooystraat. Voorafgaand aan de werkzaamheden is een bodemsanering onder het voetpad uitgevoerd. Het saneringsplan lag volgens de bekendmaking t/m 24 april ter inzage bij het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923, maar dat blijkt een vergissing. De omgevingsdienst legt de plannen alleen bij stadsdeel Centrum ter inzage. De belangrijkste stukken zijn ook hieronder te vinden. Het betreft een verontreiniging met PCB's en het is onduidelijk hoe deze is ontstaan. Mogelijk is de stof bij gevelwerkzaamheden in de bodem gekomen. Op 18 februari 2015 is ingestemd met het evaluatieverslag van de sanering.
Bewonersbrief
Beschikking
Nader bodemonderzoek
Saneringsplan
Evaluatieverslag
Beschikking instemming
Bekendmaking