Bodemverontreiniging in de Prinses Irenestraat

In de Prinses Irenestraat is in november 2017 een gedempte sloot ontdekt op de plek waar een riool moet worden aangelegd. Het materiaal waarmee de sloot is gedempt is sterk verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en barium. Het grondwater is sterk verontreinigd met diverse PAK’s en minerale olie. B en W hebben bij beschikking van 29 mei 2018 ingestemd met een deelsaneringsplan. De bodemverontreiniging bevindt zich voor het nieuwe gebouw van de Goede Doelen Loterij.