Brief met BLVC-plan voor de Parnas-Spinoza wijk

De vereniging heeft op 11 juli 2017 een brandbrief aan stadsdeel Zuid en de Zuidas gestuurd over de achteruitgang van het woonklimaat in het Parnas-Spinoza gebied door verschillende werkzaamheden. De brief bevat een voorstel voor een plan van aanpak om de bereikbaarheid, leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren en wensen voor een betere communicatie. Een BLVC-plan, opgesteld door de vereniging. Op 30 november 2017 heeft stadsdeel Zuid gereageerd.