Convenant tussen buurt, kerk, stadsdeel en CitizenM

           voor                                     na
Op initiatief van stadsdeelvoorziter Duco Adema is op 25 april 2009 een convenant gesloten
met het onlangs geopende hotel CitizenM over goed buurmanschap, samenwerking en communicatie.
Het convenant draagt de titel Verbinding tussen buurt en hotel.
Deelnemers aan het convenant zijn verschillende VvE's in de Prinses Irenebuurt, onze vereniging, de Thomaskerk en stadsdeel Zuideramstel.
Klik hier voor het convenant

Meer over de totstandkoming van CitizenM