Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

 

Publicisgebouw
Foto: Publicisgebouw gezien vanaf de Prinses Irenestraat, 1 september 2007

Het Publicisgebouw aan de Beethovenstraat is verdwenen om plaats te maken voor een hotel. Hieronder zijn enkele documenten geplaatst die de visie van de vereniging op de totstandkoming van de plannen weergeven, artikelen uit de pers en de uitspraak van de rechtbank over de bouwvergunning. Inmiddels is een convenant afgesloten waarin afspraken zijn neergelegd over een goede gang van zaken.

Zienswijze bouwaanvraag 1 september 2003 (Word)
Zienswijze bouwaanvraag 6 mei 2005 (Word)
Zienswijze concept ontwerpbestemmingplan Irenebuurt (Word)
Zienswijze bouwaanvraag 12 december 2005 (Word)
Verslag mondelinge zienswijze 5 juni 2006 (Word)
Artikel Amsterdams Stadsblad 7 november 2007
Artikel in Adformatie van 24 januari 2008
Uitspraak Voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam 4 april 2008 (pdf)
Convenant (pdf)