Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

 

Links

Stadsdeel Zuid
Zuidas
Wijkopbouworgaan Zuid-West
Wijkopbouwcentrum Buitenveldert
Bewonersplatform Zuidas
Stadsdorp Zuid
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Vereniging van Amsterdamse erfpachters
Thomaskerk
Thomas Open
kaart braakliggende terreinen
banen.nl - vacatures in Amsterdam
Vacatures Amsterdam
Hello Zuidas
Ons Amsterdam
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
Bomenstichting, afd. Amsterdam
Welstandsviewer
Parkeerdiensten Amsterdam
Meldingen openbare ruimte

Bouwhinder Zuidas

Zuidas heeft een coördinerende taak voor alle bouwwerkzaamheden in de Zuidas. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (soort bouw- en woningtoezicht) verleent vergunningen en handhaaft. Bij werken buiten wettelijke uren (19.00 tot 7.00 uur en op zondag) en bij afwijkingen van de informatiebulletins:
- contact opnemen met Jeroen van der Linden, tel. 06-12345105
- mailen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl
- klacht indienen bij Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied www.odnzkg.nl
Handig overzicht met telefoonnummers voor melden hinder bouwprojecten en openbare ruimte.

Belangrijke telefoonnummers in verband met geluidsoverlast
Horeca Overlast Telefoon (HOT), 24 uur per dag bereikbaar 020-4214567 (doet geluidsmetingen tijdens de overlast).
Politie tel. 0900-8844
De afdeling Handhaving en Veiligheid van stadsdeel Zuid controleert onder andere op de naleving van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en milieuwetgeving.
Klik hier voor de klachtennummers van Strand Zuid / Zuidpool
Klachten over de AICS: buurt@aics.espritscholen.nl of de heer R. Schoenmaker, rsr@zuidas.nl, tel. 06-11377783.

Belangrijke links en telefoonnummers overig
Klachten over afval in de openbare ruimte, kapot straatmeubilair en storingen straatverlichting kunt u melden via het formulier Melding Openbare Ruimte. Storing van straatverlichting kan ook via tel. 020-5972626 (hou het mastnummer bij de hand).
Vragen over bomen: Rick van Putten, afd. Parken, Groen en Sport tel. 14020
Politie tel. 0900-8844  
Buurtregisseur vincent.visbeek@politie.nl

Als u een vraag heeft aan stadsdeel Zuid, is er één nummer: 14020, lokaal tarief.
Deze service heet Antwoord en is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Heeft uw vraag een nadere toelichting nodig, dan verbindt het contactcenter van Antwoord u door met de juiste afdeling van het stadsdeel.