Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


 


Het bestuur


Gery Mazeland, voorzitter
Dik van Mourik, penningmeester
Sjenka Tamse, secretaris
Harm van Gijssel
Caroline Beijdorff
Godfried Kinnegim
Jaap Weijers