Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

 

Archief

Veel overlast door herontwikkeling 2Amsterdam
Kaart voorbereidende werkzaamheden Zuidasdok
Bodemverontreiniging in de Prinses Irenestraat
Vergunning verleend voor padelbanen
Beroep bewoonster tegen bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde ongegrond
Wat zijn de parkeerregels in de Prinses Irenebuurt?
Gebiedsplan 2018 Buitenveldert-Zuidas
Kaarten met de bouwwerkzaamheden voor de Zuidzone Zuidas
Bewonersbrief over de vernieuwing van de Prinses Irenestraat
Algemene ledenvergadering
Antwoordbrief over zwaar verkeer en parkeren
Verminkte bomen
Definitief ontwerp Strawinsky Noordoost
Hoe de boomvalk van de Zuidas verdween
Geluidsmetingen bouw Zuidas
Rioolwerkzaamheden ventweg Beethovenstraat
Bestemmingsplan Beethoven, tweede fase, aangenomen op 14 februari 2018
Erfpachtbijeenkomst
Plan voor een groene Zuidas
Ophef over nieuwe school in de buurt
Verkeersbesluit autodate borden Prinses Irenestraat
Tijdelijk fietspad naar station Zuid
Bezwaar tegen gevelreclame Hogan Lovells ingetrokken
Presentatie Amsterdamse Woon en Erfpachtpartij

Nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen
Planning bouwprojecten Prinses Irenebuurt en omgeving
Omgevingsvergunning kap bomen Prinses Irenestraat verleend
Beroep Bomenstichting tegen bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde
Na vijf maanden reactie op brief over Parnas-Spinoza gebied
Vergunning voor bruggen Prinses Irenestraat
Definitief ontwerp Fred Roeskestraat
Informatiebrief nr. 1 over herontwikkeling Twin Towers verschenen
Thema wateroverlast
Interview met bestuur Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg op Zuidas.nl
Bewonersbrief over werkzaamheden omgeving Prinses Irenestraat
Stopverbod aangepast
Brief met BLVC-plan voor de Parnas-Spinoza wijk
Erfpacht in de gemeenteraad
Gratis planten halen Minervalaan
Lawaai van de Zuidas meten in de Prinses Irenebuurt
Vereniging verzoekt zwaar verkeer uit de buurt te weren
Zuidas wil wel met de Prinses Irenebuurt praten
Nieuwe buurtregisseur
Uitspraak inzake tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok
Kap bomen talud Strawinskylaan bij Freshfields
Jaarvergadering 2017
Laatste fase werkzaamheden Strawinskylaan
Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase
Correspondentie over bouwhinder
Kapvergunningen verleend voor meer dan 14.000 bomen
Esmée Lindenbergh afgetreden als bestuurslid
Werkzaamheden bouw fietsparkeergarage gestart
Inspraak erfpacht
Welstandskader Zuidasdok
Succes na inspreken over Uitvoeringsbesluit Strawinsky
Vereniging dient uitvoerige reactie in op verweerschrift Zuidasdok
Uitbreiding WTC betekent verlies van 55 bomen
Sloop pand Goede Doelen Loterijen
Informatiebijeenkomst nieuwe Rechtbank Amsterdam
Rechtbank verklaart beroep tegen vergunning fietsgarage Vijfhoek ongegrond
Inzamelingsactie Voedselbank 10 t/m 14 oktober 2016
Visie Zuidas 2016 vastgesteld
Fietspad tussen Stibbe en Akzo geopend
Bluswaterleiding geraakt bij werkzaamheden GVB Strawinskylaan
Waterfestival Beethovenstraat
Concept-Uitvoeringsbesluit Strawinsky - omvangrijke zienswijze ingediend
Beroep tegen tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok
Onderdoorgangen Beethovenstraat en Parnassusweg worden opgeknapt
Eind 2016 proef met 'knip autoverkeer' in Prinses Irenestraat?
Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid
Fietsparkeergarage Vijfhoek komt naderbij
Presentatie nieuwe rechtbank
Prinses Irenebuurt op AT5
Tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld
Fietsparkeergarage Vijfhoek komt naderbij
Pimpelmezen Strawinskylaan uitgevlogen
Nieuw bestuurslid
Geluidmeters geplaatst voor pilot geluidmonitoring Prinses Irenebuurt
Reddingsactie planten Postcode Loterij gebouw
Bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 vastgesteld
Overleg over hinder Zuidas in Sint Nicolaaslyceum
Brief over maatregelen tegen bouwoverlast Noordzone Zuidas
Reparatie stadsverwarming Prinses Irenestraat
Concept Visie Zuidas 2016
Opening BAUT Zuidas
Verkeersbesluit voor brom-fietspad tussen Stibbe en AkzoNobel bekendgemaakt
Jachthaven in havenkom Fred. Roeskestraat komt er niet
Informatiebijeenkomst water voor bewoners Irenebuurt
Bouwvergunning nieuwe torens Atrium verleend
Eind 2015 besluit over definitief parkeerregime
Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas heeft succes
Jubileumfeest 23 augustus 2015 met gezamenlijke brunch
Beroep tegen bestemmingsplan RAI gegrond verklaard
Onderzoek naar fietsparkeren onder veldje
Woede om geluidsoverlast op zaterdag 4 juli
Bestemmingsplan Zuidas-Atrium vastgesteld
Hinder Atrium en sloop bij rechtbank leiden tot woede
Buurt in opstand tegen geluidsoverlast Atrium
Zuidasdok in Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 27 mei 2015
Documenten Zuidasdok ter inzage
Bestuurswisselingen 13 april 2015
Werkzaamheden Prinses Irenestraat
Beeldvormende vergadering Zuidas
Bodemsanering Parnassusweg afgerond

Start bouw ondergrondse parkeergarage Atrium
Overzicht werkzaamheden Prinses Irenestraat e.o.
Grote beroering over bestemmingsplan Amsterdam RAI
Geen volledige heffingskorting op energiebelasting voor garage
Bestuur Irenebuurt maakt zich zorgen om verstening
Twee eiken gekapt voor leidingen Atrium
Noodkap linde Willem Pijperstraat
Verkeersbesluit autobussen en vrachtauto’s
Informatieavond fietsparkeren op de Vijfhoek en het parkeerbeleid
Informatieavond Atrium en Rechtbank
Uitbreiding Atrium
Reclamevitrine op de Parnassusweg komt er niet
Uitspraak in zaak Valhalla 2012
Dag van de Architectuur 2014
Werkzaamheden Peter van Anrooystraat
De verharding van de particuliere tuin
Bodemsanering Parnassusweg
Nieuw bestuurslid
Betsy gearriveerd in Biggenbos
Herontwikkeling rechtbank
Convenant met AICS
Vanaf januari 2014 aanleg leidingen dwars door buurt
Helikopters van Obama vliegen over Prinses Irenebuurt
Esdoorns Prinses Irenestraat
Vernieuwing paden rond voetbalveldje
Postcode Loterij koopt Winterthurgebouw
Zuidas wil boomvalk en sperwer weg hebben
Gemeenteraad kiest voor volwaardige fietsroute
Nieuwjaarsborrel 2014
Reclamevitrine Parnassusweg
Volwaardige fietsroute na voltooiing Stibbe en AkzoNobel
Stickers op straatnaambordjes
Werkzaamheden Willem Pijperstraat

Bijeenkomst bij de rechtbank speciaal voor de buurt
Buurtvoetbaltoernooi
Tunneltje tijdelijk afgesloten
Hoogste punt viering The Edge
Extra algemene ledenvergadering gewijd aan parkeren
Nieuwe parkeerregeling voorgesteld
Bewonersbrief over werkzaamheden Prinses Irenestraat en kruising Beethovenstraat
Oostzijde Beethovenstraat afgesloten wegens werkzaamheden
Wateroverlast Prinses Marijkestraat en omgeving
Omgevingsvergunning voor renovatie en uitbreiding Parnassustoren
Omgevingsvergunning nieuw Stibbegebouw
Jaarvergadering 19 maart 2013
Informatieavond over de Fred. Roeskestraat 14 maart 2013
Besluit gemeenteraad over fietspad Beethoven
AT5 filmpt onveilige kruising Prinses Irenestraat
Jarenlang te groot parkeerterrein, gedeeltelijk op grond met bestemming openbaar groen
Nieuw postkantoor in WTC
Bezwaar tegen exploitatievergunning Strandzuid
Nieuw terrassenbeleid vastgesteld
Opschudding over onveilige kruising Prinses Irenestraat
Ontwerpbesluit wegonttrekking fietspad Beethoven
Storm raast over Zuidas
Verlaging Strawinskylaan voorlopig van de baan
Klacht naar aanleiding van zomerfeest Zuidplein
Spoedwerkzaamheden aan riool Prinses Irenestraat (link naar AT5)
Bomen Prinses Irenestraat 59 gered
Geluidsplan A10 vastgesteld
Vergroening van de Zuidas
Werkzaamheden Dina Appeldoornstraat en omgeving van start
Opschoonactie Prinses Irenebuurt
3 april 2012 jaarvergadering
Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving eindelijk in werking
Inspraakreactie Bomenverordening Zuid 2012 ingediend
Cijfers Prinses Irenebuurt kloppen niet
Nepbrief over parkeren
Eindscenes film "Bellicher; Cel" opgenomen bij Thomaskerk
Omgevingsvergunning Strand Zuid en Zuidpool
Winterworkshop Academie van Bouwkunst in Winterthurgebouw
Evenementenbeleid vastgesteld
Oproep om beeld van bronzen schildpad op de Apollolaan te behouden
Nacht van de nacht 2011
Herinrichting Peter van Anrooystraat en omgeving
Explosie bij rechtbank
Rapport ombudsman over Convenant RAI
Brief aan GVB over geluidsoverlast tram 5
Jaarvergadering 12 april 2011
Inspreken helpt
Populierenbos bij BP-station voorlopig gered
Regels voor gevelreclame Zuidas niet toegepast
Foto's nieuwjaarsborrel 11 januari 2011
Oehoe in Irenebuurt
Malcom Smith, supervisor Zuidas
StadsdorpZuid op 22 september 2010 van start
Groot onderhoud Prinses Marijkestraat gestart 29 maart 2010
Convenant tussen buurt, kerk, stadsdeel en CitizenM
CitizenM bouwvergunning voor reclame-uiting verleend
Convenant RAI: Stadsdeel verleent RAI bij voorbaat vergunningen
Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040
Hoger beroep tegen uitspraak over bomenkap Beatrixpark ongegrond
Weer ernstige wateroverlast
Bewonersbrief 31 juli 2009 over bouw hoofdkantoor AkzoNobel in 2012
Beelen B.V. betaalt € 3.000,-- voor overtreding milieuwetgeving
Protest tegen geluidhinder Freshfields
Opschudding over ontwerp Breevast
Warnersblokken Rijksmonument
Zuidas: dok of toch maar dijk? Peter Kemme, Het Parool, 6 april 2010
Speelveldje op Koninginnedag 2010
Foto's jaarvergadering 25 maart 2010
Foto's nieuwjaarsborrel 2010
Foto's buurtvoetbaltoernooi 30 augustus 2009
Prinses Marijkestraat schoonste straat Prinses Irenebuurt
Foto's jaarvergadering 24 maart 2009  Agenda en toelichting
RAI feesten
Zomerfeesten Zuidplein
Buurtstencils
Foto's buurtvoetbaltoernooi 31 augustus 2008
Toename overlast Strand Zuid vanaf 18 juli 2008
Programma van het symposium Zuidas: Zwart/Wit op 31 mei 2008 ter ere van tienjarig bestaan van het Bewoners Platform Zuidas (Word)
Foto's jaarvergadering 29 mei 2008
Nieuwsbrief bypass lijn 5, april 2008 (pdf)
Nieuwsbrief bypass lijn 5, januari 2008 (pdf)
Besluit tot goedkeuring van bestemmingsplan Prinses Irenebuurt e.o. vernietigd
Foto's nieuwjaarsborrel 2008
Landelijke politiedag in teken van buurtregie
Persbericht oplichting bejaarden (Word)
Publicisgebouw
Nieuwsbrief bypass lijn 5 d.d. 24 juli 2007 (pdf)
Freshfields Bruckhaus Deringer per 15 januari 2007 in voormalige Assurantiebeurs Foto verhuizing Freshfields
Foto's jaarvergadering 10 april 2007 met Missie en visie document
Vrouw van 87 slachtoffer roof Postbankpasje
Een hele onderneming, die Zuidas; bestuurslid Lieneke Meurs in Het Parool van 13 januari 2007 (pdf)
Inspraak Cie RO over Zuidas-Dok 13 december 2006
Gevelreclame ABN AMRO zal worden verwijderd
Vergunning voor zomerfeest op Zuidplein op 7 juli 2006 (Word); zienswijze
Brief stadsdeelwethouder over nieuwe opzet beheer openbare ruimte juli 2006
Foto's buurtborrel 12 november 2005 in Sushi Time, WTC
Ondergronds inzamelen huisvuil vanaf 21 oktober 2005
Raadsadres Strawinskylaan
Foto's jaarvergadering 2005
Viering 50-jarig bestaan Irenebuurt en jubileumboek
Bewonersbrief renovatie voormalige Assurantiebeurs
Bouwvergunning verleend voor kunstobject op speelveld Irenestraat
Nuon laat oliegestookte warmtecentrale draaien
Inspraak projectbesluit Fred. Roeskestraat op 11 oktober 2004
Foto's voetbaltournooi 2004
Foto's ernstige wateroverlast op 23 augustus 2004
Foto's opening Zuidplein en nieuwe WTC-toren
Lichthinder nieuwe WTC-toren drijft bewoners tot wanhoop en gedichten
Uitnodiging feestelijke opening Zuidplein 25 juni 2004
Foto's jaarvergadering 3 juni 2004
Informatie over toekomstig ondergronds afvalinzamelsysteem
Eindelijk oversteekplaatsen Beethovenstraat
Prinses Irenebuurt in conceptnota welstandsbeleid
Esdoorns Prinses Irenestraat 31 t/m 36: uitstel van executie gekregen
Stadsdeel gaat optreden tegen hondenpoep
Commentaar Vereniging op startnotitie bestemmingsplan
Correspondentie over concept-Visie Noordzone
Startnotitie Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving verschenen
Irenegracht nieuwe bedreiging voor buurt
Nieuwe buurtregisseur
Bomen Station Zuid/WTC gekapt
Prinses Irenebuurt 30km-gebied