Geluidsplan A10 vastgesteld

Op 7 mei 2012 heeft de vereniging een zienswijze ingediend over het ontwerp-geluidsplan Wegaanpassingsbesluit A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer-Amstel. Het plan is nodig vanwege de spitsstroken die vorig jaar zijn aangelegd. De toegenomen geluidsoverlast aan weerszijden van de A10 moet Rijkswaterstaat opheffen in het kader van de Wet geluidhinder. De vereniging vindt dat het ontwerp-geluidsplan onvoldoende beschermende maatregelen voor de buurt bevat. Zie de reactie van Rijkswaterstaat van 5 juli 2012. Het geluidsplan is zonder wijzigingen vastgesteld en op 6 juli 2012 bekendgemaakt in de Staatscourant. De beroepstermijn liep tot en met 17 augustus 2012.
Informatie ontwerp-geluidsplan
Informatie vastgesteld geluidsplan