Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

 

Vogels

Veel belangstelling voor kuifmees in Prinses Irenebuurt
Foto: Theo van Lent
Op 13 februari 2016 werd deze kuifmees ontdekt in de Henriëtte Bosmansstraat. De kuifmees is zeldzaam in Amsterdam. Veel vogelaars zijn komen kijken. De vogel is op 21 maart voor het laatst gezien. Meestal verbleef hij in het gedeelte van de straat tussen de Prinses Irenestraat en de Brandts Buysstraat.

Oehoe in Prinses Irenebuurt
 
Op 12 december 2010 werd een oehoe ontdekt in een spar in de Henriëtte Bosmansstraat. Tientallen vogelaars uit Amsterdam en omstreken kwamen kijken naar deze prachtige uil. Om 17:10 uur
vloog de uil uit de boom om te gaan jagen.
Filmpje van Guus van Duin

Boomvalken in de Zuidas
In een bosje aan de Gustav Mahlerlaan vlakbij de voormalige tennisclub Goldstar zijn in 2009 twee boomvalken uitgevlogen. De bekende natuurfotograaf Martijn de Jonge was op 23 augustus 2009 ter plaatse en maakte deze schitterende foto waarop een oudervogel boven de twee jongen is te zien. Martijn plaatste foto's van de valken op zijn weblog met de titel
"De laatste boomvalken van Amsterdams Zuidas".
Lees ook Hoe de boomvalk van de Zuidas verdween, De Gierzwaluw, december 2017.

Vogels in het Beatrixpark

Foto: Frank Warendorf
Het aan de buurt grenzende Beatrixpark kende vroeger een grote vogelrijkdom. Door de werkzaamheden aan de zuidkant van het park is het aantal vogels verminderd. De vogelrijkdom in de jaren 2005-2008 is vastgelegd in een vogelrubriek die destijds op de site van het park stond.

Kort geding om raamslachtoffers
In 1993 haalde de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg de landelijke pers toen zij opkwam voor de vogels in de buurt. Veel vogels vonden in dat jaar de dood tegen de spiegelramen van een kantoor, destijds genaamd de
Assurantiebeurs.
De vereniging eiste samen met de Dierenbescherming dat de Assurantiebeurs stickers op de ramen zou plakken.
Lees verder