Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

 

Parkeren

Wat zijn de parkeerregels in de Prinses Irenebuurt?
Op de gemeentelijke website zijn de parkeerregels voor onze buurt opgenomen.

Kort geding parkeren

Ongeveer 55 buurtbewoners waren op 12 april 2018 aanwezig bij het kort geding tegen de gemeente over de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Op 19 april 2018 heeft de rechter de gevraagde voorziening geweigerd. De rechter achtte het invoeren van fiscaal parkeren in de Prinses Irenebuurt niet onrechtmatig. Het belanghebbendenparkeren in onze buurt is vervolgens op maandag 23 april 2018 door het weghalen van de borden en het plaatsen van parkeerautomaten daadwerkelijk beëindigd. Betaald parkeren is nu gedurende 1 uur mogelijk. Langer parkeren is alleen mogelijk als de auto is aangemeld met een bezoekersvergunning of wanneer met een parkeervergunning wordt geparkeerd.
Vonnis in kort geding van 19 april 2018
Artikel over de uitspraak in Het Parool

Bewoners met garage krijgen geen bewonersvergunning

Op 16 april 2018 is het belanghebbendenparkeren vervallen. Uit een brief van 16 maart 2018 blijkt dat gecontroleerd wordt of u een stallingplaats heeft als u een bewonersvergunning aanvraagt. Als u een stallingplaats heeft, wordt er geen bewonersvergunning verleend. Als u beschikt over een tweede motorvoertuig waarvan het kenteken op uw naam of die van een andere bewoner op uw adres staat, kan er één bewonersvergunning worden verleend. In geval van een leaseauto zijn aanvullende documenten nodig. Tijdens de zitting van het kort geding van 12 april 2018 heeft de gemeente toegezegd dat garages die zijn verbouwd en niet meer als zodanig bruikbaar zijn, onder de hardheidsclausule zullen vallen. Er is dan toch een bewonersvergunning mogelijk.

Brief over nieuwe parkeerregels
In een brief van 7 maart 2018 heeft de gemeente uitgelegd wat er in de Prinses Irenebuurt op 16 april 2018 verandert: er komt betaald parkeren met een tarief van € 3 per uur van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. Men mag maar 1 uur parkeren, tenzij de auto is aangemeld met de bezoekersvergunning of wanneer met een parkeervergunning wordt geparkeerd. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen voor € 132,50 per zes maanden als ze geen eigen garage, stallingplaats of belanghebbendenparkeerplaats hebben. Maximaal twee vergunningen per adres. Een bewoner met stallingplaats kan maar voor één auto vergunning krijgen. Een bezoekersvergunning kan straks (nu nog niet mogelijk) gratis worden aangevraagd op amsterdam.nl/parkeren. Hiermee kan het bezoek in totaal 60 uur per maand voor de helft van het tarief parkeren. Maximaal vijf kentekens tegelijk.
Plattegrond parkeren in de Prinses Irenebuurt
Wijzigen nadere parkeerregelgeving 2018 vanwege uitvoering drietal moties

Parkeerregime vastgesteld door de gemeenteraad
In de raadsvergadering van 21 december 2017 is besloten tot wijziging van de Parkeerverordening 2013, waardoor er per 16 april 2018 een ander parkeerregime in onze buurt zal gelden: betaald parkeren met een parkeerduurbeperking van 1 uur. Zie de stukken bij agendapunt 38. De vereniging en een groot aantal buurtbewoners hebben het college van B en W op 19 februari 2018 gesommeerd het nieuwe parkeerregime nog niet in te voeren, omdat in 2009 is toegezegd dat eerst de lopende procedures over de besluiten tot intrekking van het belanghebbendenparkeren zullen worden afgerond. De gemeente heeft in een e-mail van 2 maart 2018 afwijzend gereageerd. De rechter heeft al geoordeeld dat het toegestaan is fiscaal parkeren in te voeren. De gemeente stelt verder dat zij de belangen van de bewoners in relatie tot de parkeerdruk heeft meegewogen bij de wijze van invoeren. Zo is onder meer een beperking van de parkeerduur opgenomen.

Nieuw parkeerregime in de Prinses Irenebuurt voorgesteld

Het college van B en W heeft op 14 november 2017 besloten een nieuw parkeerregime in de Prinses Irenebuurt in te voeren. De belangrijkste wijzigingen zijn: Invoeren van betaald parkeren in plaats van belanghebbendenparkeren. Tarief: € 3,00 per uur van maandag t/m zaterdag van 09.00 t/m 21.00 uur. Bewoners komen in aanmerking voor twee (bewoners)parkeervergunningen per adres (mits niet op eigen terrein kan worden geparkeerd). Er wordt een parkeerduurbeperking van 2 uur voorgesteld en een bezoekersregeling met 60 parkeeruren per maand. De gemeenteraad heeft op 21 december 2017 een besluit genomen (zie item hierboven). De parkeerduurbeperking is 1 uur geworden. Buurtbewoners en een bestuurslid hebben ingesproken op de vergadering van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid op 6 december 2017, zie de uitzending vanaf 3:13 uur.
Het collegebesluit is genomen na inspraak op het beleidsvoornemen om het experiment met fiscaal belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt om te zetten naar een regulier parkeerregime met betaald parkeren, aangevuld met parkeerduurbeperking. Zie de zienswijze van de vereniging.

PowerPointpresentatie bijzondere ALV 24 juli 2017
Klik hier voor de presentatie.

Inloggen parkeren bezoekers niet meer via Mijn Cition maar Parkeerdiensten Amsterdam
Mijn Cition linkt niet meer door naar de website voor het aanmelden van bezoekers. De juiste link is: https://parkeervergunning.amsterdam.nl/.

Hoe het parkeerregime tot 23 april 2018 was
In de woonstraten van de Prinses Irenebuurt gold tot 23 april 2018 een regeling van belanghebbendenparkeren. Parkeren was op werk- en zaterdagen tot 19.00 uur alleen mogelijk voor bewoners en hun bezoekers. Deze regeling is in 1986 tot stand gekomen om parkeeroverlast door het WTC zoveel mogelijk te beperken. In 2002 kwam de regeling op de tocht te staan door het Uitwerkingsbesluit fiscaal betaald parkeren stadsdeel ZuiderAmstel 2002. In de toelichting op dit besluit is vermeld dat in onze buurt per 1 april 2003 betaald parkeren zou worden ingevoerd, waarmee dus iedereen in de buurt zou kunnen parkeren. De vereniging en een groot aantal bewoners hebben bezwaar gemaakt tegen het uitwerkingsbesluit. Zie het aanvullend bezwaarschrift. De gemeente erkende dat de buurt tegen parkeeroverlast moet worden beschermd. Daarom is de regeling in de vorm van een experiment voortgezet. B en W hebben het experiment goedgekeurd bij besluit van 29 oktober 2013, bekendgemaakt in het Gemeenteblad van 28 mei 2014. Klik hier voor de motivering en voorwaarden. Op 1 maart 2014 is het experiment gestart. Op 1 april 2014 is Cition begonnen met de handhaving. Bewoners hebben vergunningen van Cition nodig voor de eigen auto en voor die van bezoekers en moeten daar fors voor betalen. Het experiment zou een jaar duren, maar dit werd uiteindelijk 4 jaar. Op 23 april 2018 is het belanghebbendenparkeren beëindigd door het weghalen van de borden en het plaatsen van parkeerautomaten. Betaald parkeren is nu gedurende 1 uur mogelijk. Langer parkeren is alleen mogelijk als de auto is aangemeld met een bezoekersvergunning of wanneer met een parkeervergunning wordt geparkeerd.

Lees meer over de historie