Papieren vergunningen m.i.v. 1 maart 2014 niet meer geldig
  
Op 6 februari 2014 is een bewonersbrief verspreid met formulieren waarmee nieuwe parkeervergunningen kunnen worden aangevraagd. Per adres worden maximaal twee bewoners- of bedrijfsparkeervergunningen (of 1 bewoners- en 1 bedrijfsvergunning) op kenteken verleend. Het tarief per vergunning bedraagt € 210,- per half jaar. Per adres worden maximaal twee (digitale) bezoekersvergunningen verleend. Met deze vergunningen kan bezoek telefonisch of online worden aangemeld. Zie www.cition.nl/digitaal voor een handleiding. Het tarief voor de bezoekersvergunning bedraagt € 50,- per half jaar. Met een bezoekersvergunning kunt u uw bezoek maximaal drie uur per dag in de buurt laten parkeren. Als u twee bezoekersvergunningen heeft, kan dezelfde auto zes uur parkeren. In de formulieren die zijn verspreid staat dat geen parkeervergunning wordt verstrekt als u een garage heeft. Dit geldt echter niet voor onze buurt. Als Cition u niet gelooft, kunt u hen verwijzen naar Rick Kooper, Adviseur Verkeer en Parkeren van Stadsdeel Zuid, tel: 020-2521623. Stuur de formulieren niet per post, maar ga naar het stadsdeelkantoor Pres. Kennedylaan om de vergunningen direct te regelen.

Extra informatie over het fiscaal belanghebbendenparkeren
Het is telefonisch niet mogelijk om twee auto’s tegelijkertijd aan te melden. Dit kan alleen via het internet. Als u inlogt via DigiD, kunt u met de knop "Start later" meerdere kentekens aanmelden.

Brief aan stadsdeel Zuid over afgifte parkeervergunningen
Op 28 maart 2014 heeft de vereniging stadsdeel Zuid gevraagd of het klopt dat aan gebruikers van kantoren aan de Prinses Irenestraat vergunningen zijn verstrekt om in onze buurt te parkeren. Lees de brief.

Brief over experiment belanghebbendenparkeren
Lees de brief van het bestuur van de vereniging waarin wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van het experiment belanghebbendenparkeren dat op 1 maart 2014 is begonnen.

Eind 2015 besluit over definitief parkeerregime
Het college van B en W heeft bij brief van 6 mei 2015 bericht dat het experiment met belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt nog loopt totdat het college een besluit heeft genomen. Naar verwachting zou het college in het najaar van 2015 een conceptbesluit over het definitieve parkeerregime nemen. Vervolgens zou inspraak plaatsvinden. In 2016 zou dan een ander of hetzelfde parkeerregime van kracht kunnen worden. Uit de brief blijkt dat alle opties nog open liggen. De brief van 6 mei 2015 is de laatste brief over dit onderwerp. Van het college is niets meer vernomen, tot 28 juli 2017, toen het beleidsvoornemen werd gepubliceerd voor een nieuw parkeerregime, dat B en W per 16 april 2018 willen invoeren. Het experiment, dat vier jaar geleden is begonnen, is in april 2018 beëindigd door het invoeren van fiscaal parkeren.