Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


 

 

 Afval                                                                Adopteer een afvalcontainer!

Huisvuil
Per 21 oktober 2005 is het westelijk deel van de Prinses Irenebuurt overgegaan op ondergrondse inzameling. Lees de brief.
Het gebied ten oosten van de Beethovenstraat is enkele maanden later gevolgd. Bij gebruik van de containers na 22.00 uur s.v.p. zo min mogelijk mogelijk lawaai maken! Glas niet na 22.00 uur in de glascontainers werpen!

Glas
In de glascontainer mogen niet: aardewerk, stenen kruiken, spiegels, kristal, vuurvast glas, lampen, doppen en vlakglas (ruiten). Vlakglas kan bij de Afvalpunten worden aangeboden (zie hieronder). Houd rekening met uw buren. Gooi na 22.00 uur geen glas in de container!

Papier
In de papiercontainer mogen niet: foto's, behang, carbonpapier, koffiefilters, zuivelverpakkingen, geplastificeerd papier.

Gft-afval
Gft-afval wordt sinds 1 juli 2004 niet meer gescheiden ingezameld. Zie de brief van 30 juni 2004.

Grof vuil
U hoeft uw grofvuil kleiner dan 1 m³ vanaf 1 maart 2008 niet meer te melden. Het wordt op een vaste dag opgehaald. Voor onze buurt is dat donderdag. De spelregels:
* Zet uw grofvuil voor uw eigen deur of flat op straat, vanaf 19.00 uur op de avond voorafgaand aan de ophaaldag tot 7.30 uur op de ophaaldag zelf;
* Lever takken en latten e.d. gebundeld aan en niet langer dan 1,5 mtr.
* Het is verboden om grofvuil en vuilniszakken naast de ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Bij overtreding riskeert u een boete van minimaal € 85,--;
* Voor grote hoeveelheden grofvuil en voor bouwpuin moet u een afspraak maken met de afdeling Afvalinzameling, telefoon 5464 399. U kunt grof vuil ook wegbrengen naar de Afvalpunten Rozenburglaan 1 of Henk Sneevlietweg 22 (gratis), zie www.afvalpuntamsterdam.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Textiel en oude schoenen
Oude kleren, ander textielgoed en oude schoenen kunnen in dichtgemaakte zakken worden gedeponeerd in de kledingbak op de Minervalaan. U kunt dit ook brengen naar de koster van de Thomaskerk (Prinses Irenestraat), die dit inzamelt voor kindertehuizen in Oost-Europa.

Inleverpunt oude mobieltjes

Oude mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij het kantoor van Senioren Zorg Plan, Achillesstraat 108. Deze gaan naar Stichting AAP. Haal de SIM-kaart eruit en lever hem in zonder hoesje en oplader.

Batterijen
Batterijen kunnen bij het klein chemisch afval. Ook bij o.a. de fotozaak aan de Parnassusweg, Albert Heijn en Blokker kunt u oude batterijen kwijt. 

Klein chemisch afval
Vanaf 1 januari 2017 komt er geen chemokar meer in de stad. U kunt uw chemisch afval inleveren bij een van de zes Afvalpunten. Deze zijn van maandag tot en met zaterdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Als bewoner van Amsterdam mag u dagelijks vijftig kilo klein chemisch afval inleveren. Medewerkers van een Afvalpunt kunnen u vragen om uw identiteitsbewijs.