Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


 

 

          Jubileumboek verschenen

Ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Prinses Irenebuurt hebben buurtbewoners in juni 2005 een jubileumboek uitgebracht. Het boek is getiteld "50 Jaar Prinses Irenebuurt". De vormgeving is van graficus en buurtbewoner Ad Werner.
U kunt tegen betaling van € 15 een exemplaar halen bij de penningmeester dhr. D. van Mourik, tel. 6759974.