Jarenlang te groot parkeerterrein, gedeeltelijk op grond met bestemming openbaar groen

In oktober 2012 is duidelijk geworden dat er bij het gebouw Prinses Irenestraat 59 veel meer parkeerplaatsen zijn dan is toegestaan. Er zijn parkeerplaatsen aangelegd op grond met de bestemming openbaar groen. Een klacht hierover is door B en W afgewezen. Klik hier voor de afwijzing. De vereniging heeft op 11 november 2012 een verzoek om handhaving ingediend.