Convenant met AICS

De vereniging heeft in februari 2014 een convenant gesloten met de AICS, Zuidas en stadsdeel Zuid. In het convenant staan afspraken tussen de school en de buurt. Er is een e-mailadres geopend waardoor klachten over overlast rechtstreeks bij de rector binnenkomen: buurt@aics.espritscholen.nl. Klachten kunnen ook bij de Dienst Zuidas worden ingediend. Contactpersoon is Fianne van der Veeken, e-mail fvn@zuidas.nl, tel. 06-46646975.
Bijlage 1: Traffic situation AICS
Bijlage 2: Inrichting schoolplein