Nuon laat oliegestookte warmtecentrale draaien
Op 8 september 2004 plaatste Nuon een oliegestookte warmtecentrale op het voetpad naast de Assurantiebeurs.
De installatie was nodig om de nieuwe WTC-toren op het Zuidplein van warmte te voorzien bij het uitvallen van de stadsverwarming. Voor het plaatsen van de warmtecentrale was geen bouwvergunning verleend. De vereniging heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de door het stadsdeel verleende opbreek- en tijdelijke objectvergunning en bij de rechtbank om een voorlopige voorziening verzocht. De gemeente erkende dat een bouwvergunning had moeten worden verleend en dat een art. 17 WRO-vrijstelling van het bestemmingsplan nodig was. Dat betekende dat de objectvergunning niet had mogen worden verleend. De voorzieningenrechter heeft de vergunning geschorst en het stadsdeel veroordeeld in de kosten. Nuon heeft daarna een bouwvergunning aangevraagd en verkregen. Nadat de nieuwe WTC-toren weer van stadsverwarming verzekerd was, is de installatie weggehaald.
Amsterdams Stadsblad 15 september 2004
Uitspraak voorzieningenrechter 8 oktober 2004
Buurtstencil met brief Nuon 22 oktober 2004