Nieuw terrassenbeleid vastgesteld
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid heeft op 15 mei 2012 het Concept Terrassenbeleid 2012 vrijgegeven voor inspraak. In het nieuwe terrassenbeleid staan de spelregels voor het hebben van een terras bij horecagelegenheden. De vereniging heeft een inspraakreactie ingediend. Zie ook het bericht op AT5: Soepeler terrassenbeleid voor Zuid? De nota van beantwoording is medio september verschenen. De inspraak heeft niet tot wijzigingen geleid. Behandeling vond plaats in de Commissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid op woensdag 17 oktober 2012. Klik hier voor het verslag. De stadsdeelvoorzitter heeft op 27 november 2012 besloten het Terassenbeleid Stadsdeel Zuid 2012 vast te stellen en direct een aantal zaken mogelijk te maken, onder meer winterterrassen in het voormalige gebiedsdeel Zuideramstel. Dit is op 14 december 2012 bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen.