Erfpachtbijeenkomst
Op 6 februari 2018 was er in de Thomaskerk een informatieavond over de claimprocedure die door erfpachters wordt gestart over het gewijzigde erfpachtbeleid van de gemeente Amsterdam. Bekijk ook deze powerpointpresentatie.
Sprekers:
Koen de Lange (SEBA) - Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht
Eduard de Geer (Corten De Geer Advocaten) - Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid

Erfpacht in de gemeenteraad
Op woensdag 28 juni 2017 is het recente besluit van het college van B en W over de nieuwe erfpachtregeling in de gemeenteraad besproken en aangenomen. Het gaat om het collegebesluit tot vaststelling van de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 en het daarbij te volgen beleid.
Voorstel B en W

Meer informatie over de raadsvergadering, zie punten 42 tot en met 45.
Een streep door het referendum - digitale editie NRC Handelsblad 27 juni 2017

Erfpacht
Op 31 mei 2017 zullen buurtbewoners inspreken over de voorgestelde overstapregeling. Locatie: Commissie Ruimtelijke Ordening, Raadzaal in het Stadhuis (Stopera). De vergadering start om 13:30 uur. Komt allen!
Agenda

Bijeenkomst VVD over erfpacht in Thomaskerk
Op dinsdag 23 mei 2017 organiseert de VVD Amsterdam in de Thomaskerk een bijeenkomst over de aangepaste overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen aan VVD-woordvoerder Tjakko Dijk en wethouder Eric van der Burg. Aanvang 19.30 uur. Komt allen en laat uw stem horen!

Erfpacht: Rekentool en Nota van Beantwoording online na aanpassing Overstapregeling
Brief 12 april 2017 over vervroegde wijziging Irenebuurt
Meer informatie

Erfpacht
Het onderwerp Erfpacht is besproken in de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid op woensdag 5 april. Zie de brief van het bestuur en de nieuwe website met duidelijke uitleg: erfpachtprobleem.nl.
Oproep inspreken

Voorbeeldbrief inspraak erfpacht
Speciaal voor onze buurt heeft de vereniging een voorbeeldbrief opgesteld die kan dienen als uw inspraakreactie op de voorgestelde erfpachtoverstapregeling. www.amsterdam.nl/erfpacht.
Zie ook: Woeker Rapport Erfpacht - samenvatting van feiten en argumenten

Informatieve bijeenkomst wijziging erfpachtstelsel
 

Op 6 februari 2017 was er in de Thomaskerk een drukbezochte discussieavond - meer dan 200 bewoners - met deskundigen die zich inzetten voor een rechtvaardiger erfpachtsysteem. Na een korte presentatie van de panelleden kreeg de zaal de gelegenheid vragen te stellen onder voorzitterschap van Bowine Michel. Panelleden: Jan Schrijver (Verontruste Erfpachters Amsterdam), Koen de Lange (bestuurslid Stichting Erfpachters Belang Amsterdam), dr. Jan Wesseling (econometrist en voormalig directeur masteropleiding Economische Faculteit UvA).
Uitnodiging
Informatie over wat u kunt doen
AT5: Erfpachters bijeen in Frans Otten Stadion: 'Gedwongen ons huis te verkopen'
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 8 februari 2017, zie punten 12, 13 en 14