Erfpacht in de gemeenteraad
Op woensdag 28 juni 2017 is het recente besluit van het college van B en W over de nieuwe erfpachtregeling in de gemeenteraad besproken en aangenomen. Het gaat om het collegebesluit tot vaststelling van de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 en het daarbij te volgen beleid.
Voorstel B en W

Meer informatie over de raadsvergadering, zie punten 42 tot en met 45.
Een streep door het referendum - digitale editie NRC Handelsblad 27 juni 2017
Archief erfpacht