Onderzoek naar fietsparkeren onder veldje

De gemeente onderzoekt momenteel of het mogelijk is op de Vijfhoek, het voetbalveldje op de kop van de Minervalaan, een ondergrondse garage voor fietsen te maken. Als het financieel niet haalbaar is, wordt een procedure in gang gezet om fietsparkeren op het maaiveld mogelijk te maken. Op 5 oktober 2015 heeft de dienst Zuidas een kort artikel geschreven over de stand van zaken. Het staat ook (met foto) op de website van Zuidas.
In gesprek over fietsparkeren in Zuidas (april 2015)
Fietsparkeren in de Vijfhoek (juli 2015)
Leaflet fietsparkeergarage vijfhoek