Kap bomen talud Strawinskylaan bij Freshfields
    
De gemeente heeft in een bewonersbrief van 10 april 2017 en op de website van Zuidas aangekondigd dat de bomen in het talud van de Strawinskylaan ten zuiden van Freshfields zo snel mogelijk na het Paasweekend worden gekapt. Ook de platanen langs de Beethovenstraat in het talud ter hoogte van het WTC verdwijnen (2 worden verplant). Ten slotte worden de bomen in de Eduard van Beinumstraat gekapt. De kap heeft te maken met de uitbreiding van het WTC en de ontwikkeling van 2Amsterdam. Het is zorgwekkend dat de gemeente in het broedseizoen gaat kappen.
Update
Op 26 april 2017 heeft de gemeente bericht dat de kap van de bomen de eerste week van mei plaatsvindt. Op de locaties langs het fietspad vindt de kap van bomen plaats in het weekend van 6 en 7 mei. Ten oosten van het WTC is geprobeerd om twee platanen te verplanten. Voor één boom is dat gelukt, bij de andere boom liet de bast los en zijn de werkzaamheden gestaakt.
Omgevingsvergunning vellen uitbreiding WTC   kaptekening
Omgevingvergunning vellen 2Amsterdam   kaptekening