Herinrichting Peter van Anrooystraat en omgeving
In de Commissie Leefomgeving van stadsdeel Zuid is op 8 februari 2011 de herinrichting van de Peter van Anrooystraat en omgeving behandeld. Op 31 maart 2011 werden de plannen gepresenteerd aan de bewoners en vertegenwoordigers van de vereniging, die unaniem waren in hun oordeel: deze plannen kunnen niet doorgaan. Op 6 april 2011 heeft de vereniging een zienswijze ingediend. Op 27 oktober 2011 hebben we de Nota van Beantwoording en het definitieve ontwerp ontvangen.
Commissieflap
Voorlopig ontwerp
Nota van Beantwoording
Definitief ontwerp
Informatiebrief start werkzaamheden