klik hier voor de Startnotitie Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving
klik hier voor het commentaar van de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                      naar pag. 2