Reclamevitrine op de Parnassusweg komt er niet
  
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft de firma JCDecaux een omgevingsvergunning verleend voor dit billboard. De tweede foto is een fotomontage. De vereniging heeft een bezwaarschrift ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening is ingetrokken nadat JCDecaux had medegedeeld de bezwaarprocedure te willen afwachten. Op verzoek van de vereniging heeft Welstand en Monumenten Midden Nederland een second opinion uitgebracht. Ondanks een negatief advies van de bezwaarschriftencommissie heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid ons bezwaar tegen de omgevingsvergunning ongegrond verklaard. De vereniging heeft vervolgens beroep ingesteld. JCDecaux heeft de week voor de zitting laten weten dat de reclamevitrine er niet komt. Van de vergunning wordt geen gebruik gemaakt. De zitting bij de rechtbank is wel doorgegaan, omdat het stadsdeel weigerde onze kosten te vergoeden. Op 16 juli 2014 heeft de rechtbank het beroep helaas ongegrond verklaard. Het hoger beroep is op 29 april 2015 ongegrond verklaard. Klik hier voor de uitspraak.
Besluit op bezwaar d.d. 14 oktober 2013
Advies Adviescommissie Bezwaarschriften
Beroepschrift d.d. 8 november 2013
Rb. Amsterdam 16 juli 2014, zaaknummer AMS 13/6540