Protest tegen geluidhinder Freshfields

De airco op het dak van Freshfields aan de Strawinskylaan veroorzaakt ernstige geluidhinder. De toegestane waarden worden overschreden, zo heeft de vereniging met een speciaal aangeschafte geluidmeter vastgesteld. Op 31 mei 2010 is een handhavingsverzoek bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht ingediend.