Bezwaar tegen exploitatievergunning Strandzuid
Klik hier voor het bezwaarschrift. Klik hier voor de reactie van stadsdeel Zuid. Klik hier voor onze reactie daarop. Het bezwaar is op 22 oktober 2012 niet-ontvankelijk verklaard. De vereniging is volgens de gemeente geen belanghebbende.