Rapport ombudsman over Convenant RAI
Het belang van een goede publieksvoorlichting is door het stadsdeel miskend nu het Convenant RAI in eerste instantie niet is gepubliceerd en zelfs niet op verzoek ter beschikking werd gesteld. Verzoekster werd inzage geweigerd. In het convenant is niet beschreven wat er gebeurt als toezicht overgaat in handhaving en wat dit betekent voor de verantwoordelijkheid en taken van de RAI en het stadsdeel. De juridische grondslag voor de overdracht van de toezichthoudende bevoegdheden staat niet vast. Burgers zien zich geconfronteerd met een private instantie zonder eigen klachtenreglement en zonder bestuursrechtelijke waarborgen voor rechtsbescherming.
Rapport Rechtsbescherming schiet tekort bij activiteiten RAI, 13 september 2011
Informatie op website Gemeentelijke Ombudsman
Meer informatie