Thema wateroverlast

In een brief van 30 oktober 2017 aan de leden van het wateroverleg Prinses Irenebuurt heeft de gemeente nieuwe vragen over het thema water beantwoord.
Reactie van 9 februari 2018

Meer informatie thema wateroverlast