Evenementenbeleid vastgesteld

De Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg heeft op 6 juli 2011 een inspraakreactie ingezonden op het door stadsdeel Zuid voorgestelde evenementenbeleid. Lees ook de inspraakreactie van bestuurslid Tjeerd Eernstman en de inspraakreactie van buurtbewoonster Ineke Mante. De reacties hebben geleid tot aanpassingen. Op 17 november 2011 is een aangepast concept behandeld in de Commissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid. Het aantal middelzware evenementen (5) in het Beatrixpark is in dit concept geschrapt. Alleen lichte evenementen worden in het park toegestaan. Op het Zuidplein is in dit concept slechts 1 zwaar evenement toegestaan in plaats van twee. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad van 21 december 2011. De evenementennota werd door de raad aangenomen met twee amendementen die voor onze buurt van belang zijn: de amendementen Zuidplein en Beatrixpark. Onze inspanningen waren dus niet helemaal voor niets! Op het Zuidplein mogen nu drie evenementen minder worden gehouden en in het Beatrixpark is het aantal teruggebracht van acht tot vier met een lagere geluidsbelasting.

Hieronder zijn de stukken te downloaden die op 17 november 2011 in de Commissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid zijn behandeld. Ook het besluit van de burgemeester van Amsterdam van 12 december 2012, waarbij het Evemenentenbeleid stadsdeel Zuid 2011 is vastgesteld, is hier te vinden en als laatste het evenementenbeleid zoals dit geldt in stadsdeel Zuid inclusief de Zuidas vanaf 13 december 2012.

commissieflap
concept nota van beantwoording
concept raadsvoordracht
concept Evenementenbeleid stadsdeel Zuid 2011 (versie zonder kaarten en foto's)
besluit burgemeester 12 december 2012
Evenementenbeleid stadsdeel Zuid 2011 (11,8 Mb)