Visie Zuidas 2016 vastgesteld

Op 5 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de Visie Zuidas 2016 vastgesteld. Klik hier voor de documenten (zie agendapunt 29). Alle amendementen en moties zijn aangenomen, zie de uitslagenlijst, en hieronder:
Minimaal 30% van het woningbouwprogramma in het sociale segment waarvan ten minste de helft bereikbaar voor middeninkomens (vrije sectorhuurwoningen). Uitwerken culturele ambities. Uitbreiding bijv. richting de Riekerpolder. Maximale vergroening met o.a. groene muren, verticaal groen etc. Zie ook het advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) van 21 april 2016.
Zie voor de totstandkoming en onze zienswijze het item Concept Visie Zuidas 2016.
Zie voor de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de moties:
Stand van zaken motie maximale vergroening Zuidas - brief B en W