Onderdoorgangen Beethovenstraat en Parnassusweg worden opgeknapt
Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren heeft het college van B en W in juni 2016 besloten de onderdoorgangen onder de Beethovenstraat en de Parnassusweg op te knappen. Beantwoording motie. Het onkruid uit de taluds onder de bruggen wordt verwijderd en de groene taluds worden opgeschoond en ingezaaid met gras, bloemrijk mengsel of een onderhoudsarm klavermengsel. Tevens worden de tussenbermen netjes gemaakt, het geheel geveegd en ontdaan van zand en vuil, en wordt verlichting toegevoegd.