Nieuwsbrieven

De Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg brengt met ingang van juni 2012 een nieuwsbrief uit. Aanvankelijk was het idee om de nieuwsbrief alleen voor de leden te maken en dus in principe niet huis-aan-huis te verspreiden. Dit idee is in 2013 losgelaten. Tot nader bericht vindt de verspreiding huis-aan-huis plaats. De nieuwsbrief verschijnt enkele malen per jaar.

Nieuwsbrief nr. 1 juni 2012 - interview met Tjeerd Eernstman over parkeren in de Prinses Irenebuurt
Nieuwsbrief nr. 2 augustus 2012 - informatie over het buurtvoetbaltoernooi (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 3 december 2012 - speerpunten in 2013 - uitnodiging nieuwjaarsreceptie - in memoriam Christine Oberman
Nieuwsbrief nr. 4 februari 2013 - jaarvergadering 19 maart - acceptgiro voor betaling lidmaatschap (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 5 augustus 2013 - buurtvoetbaltoernooi 25 augustus (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 6 december 2013 - uitnodiging nieuwjaarsborrel - parkeren - AICS - reclamevitrine (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 7 mei 2014 - heel veel onderwerpen (huis-aan-huis verspreid)
Brief aan de bewoners juni 2014 - pleidooi voor het experiment belanghebbendenparkeren - klik hier voor de brief (huis-aan-huis verspreid)
Uitnodiging informatieavond september 2014 - over fietsparkeren op de vijfhoek en het parkeerbeleid - klik hier voor de uitnodiging (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 8 maart 2015 - update diverse zaken en uitnodiging voor de ALV op 13 april 2015 (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 9 augustus 2015 - o.a. geluidhinder, parkeren, vijfhoek, bestemmingsplan RAI en jubileum op 23 augustus 2015 (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 10 oktober 2015 - o.a. ZuidasDok (op 25 oktober 2015 alleen per e-mail verspreid)
Nieuwsbrief nr. 11 december 2015 - o.a. Uitvoeringsbesluit Strawinsky, bouwhinder, vijfhoek, water, parkeren
Nieuwsbrief nr. 12 april 2016 - update diverse zaken en uitnodiging voor de ALV op 11 april 2016 (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 13 december 2016 - uitnodiging nieuwjaarsborrel - inspreken Uitvoeringsbesluit Strawinsky - adopteer een afvalcontainer (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 14 januari 2017 - uitnodiging bijeenkomst wijziging van het erfpachtstelsel (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 15 maart 2017 - uitnodiging jaarvergadering (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 16 september 2017 - beleidsvoornemen parkeren - bezwaar gevelreclame Atrium - Bestemmingsplan Beethoven 2e fase (huis-aan-huis verspreid)
Nieuwsbrief nr. 17 december 2017 - Nieuwjaarsbijeenkomst - erfpacht (huis-aan-huis verspreid)