Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

 

Nestkasten


In de Zuidas worden, vooral in de winter, regelmatig slechtvalken gezien. In 2008 is aan het ABN AMRO hoofdkantoor een nestkast voor deze vogels bevestigd. Bij een bezoek van stadsecoloog Martin Melchers aan de kast bleek dat er een aantal gebreken was. Deze zijn daarna verholpen. Klik hier voor meer informatie. In 2013 hebben de valken voor het eerst gebroed. Op 6 mei 2013 werden vier jongen in de kast gezien. Op 14 mei zijn ze geringd. Reportage op AT5. Vanaf begin maart 2014 draait een webcam in de kast. Er zijn in 2014 vier jongen uit het ei gekropen. Klik hier voor live beelden van de webcam. Klik hier voor een collage van de beelden op YouTube. Op 2 maart 2017 is het eerste ei van het broedseizoen 2017 gelegd.

De Prinses Irenebuurt telt naast gewone mezenkasten verschillende kasten voor gierzwaluwen. Een holenduifpaartje
had van 2001 tot 2012 in de buurt een vaste nestkast. In 2003 is met geluidsbandjes getracht de gierzwaluwen voor de opgehangen nestkasten en nestpotten te interesseren. Tot nu toe nog zonder resultaat.
Op 21 januari 2004 zijn twee gierzwaluwneststenen ingemetseld in een dakopbouw in de Prinses Marijkestraat. Dit zijn de eerste ingebouwde neststenen in onze buurt.

Foto's neststenen
Spreeuwen in de Irenebuurt